Chủ Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2015

Cây Bá Bệnh (Mật nhân, Sâm Alipas, Tongkat Ali)