Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Dùng khổ qua chữa trị bệnh tiểu đường.