Chủ Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2015

Dùng khổ qua chữa trị bệnh tiểu đường.