Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

LÁ SA KÊ, ĐẬU BẮP, LÁ ỔI, DƯA LEO VỚI BỆNH GOUT.