Chủ Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2015

Mười loại thực phẩm nếu bị bệnh tiểu đường nên tránh.