Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2015

Ngọc giảng về Âm Dương Ngũ Hành- tập 1.