Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Tập thể dục khí công làm hạ mất đường nên không bao giờ sợ bệnh tiểu đường.