Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2015

Tập thể dục khí công làm hạ mất đường nên không bao giờ sợ bệnh tiểu đường.