Chủ Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2015

Tập thể dục khí công làm hạ mất đường.