Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2015

Cách xác định 7 khóa huyệt chủ đạo mà người học võ nên nhớ.