Thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2015

Bói chỉ tay đoán biết đường tình duyên cuộc đời.