Thứ Tư, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Cách chữa chân tay sưng đau do hư hàn, thiếu khí huyết, không cử động được.