Thứ Tư, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Chữa đau khớp vai tay, đau nhức chân.