Thứ Tư, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Tế bào sống hay chết nhờ vào hệ thống mao mạch thông hay tắc, giúp cho cơ thể khỏe hay bệnh và cách.