Thứ Bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2016

Đã tìm ra thuốc chữa khỏi bệnh viêm gan.