Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Bac si Bui van Rau - Tai Mui Hong - Ask the doctor.