Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Bac si Bui van Rau - Tai Mui Hong - Ask the doctor.