Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

bac si Hoang Nguyen Khoi Benh Viem Khop ask the Doctor.