Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Bac si Le Phuong Thuy Dong tinh luyen ai Ask the Doctor.