Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Bac si Nguyen van Thinh - Benh Rong Xuong - Ask the Doctor.