Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Bac si Nguyen van Thinh - Benh Rong Xuong - Ask the Doctor.