Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Bac Si Nguyen van Thinh - Viem va Ung Thu Gan - Ask the Doctor.