Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Bac si Phuong Nguyen - Binh Sa Tu Cung - Ask the Doctor.