Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Bac si Phuong Nguyen - Binh Sa Tu Cung - Ask the Doctor.