Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Bac si Vincent Hoai Do - Benh Te Tay Chan - Ask the Doctor.