Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2016

Đường chỉ tay cực kỳ may mắn.