Thứ Bảy, ngày 02 tháng 7 năm 2016

4 sáng tạo với giấy bạc mà nhà sản xuất không ngờ tới.