Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

4 cái chai nhựa cũ là xong cả đàn cá.