Thứ Năm, ngày 04 tháng 8 năm 2016

4 cái chai nhựa cũ là xong cả đàn cá.