Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Dạy đàn [Mẹo 4] Điệu thức cần nắm chắc khi đệm hát.