Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn [Mẹo 4] Điệu thức cần nắm chắc khi đệm hát.