Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 1] Chi tiết lực ngón tay khi đánh đàn.