Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 10] Sử dụng nút ASSIGN Bài hát Asia Golden ChaChaCha.