Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 10] Sử dụng nút ASSIGN Bài hát Asia Golden ChaChaCha.