Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 11] Cách đánh nhịp R&B bằng piano Buông Đôi Tay Nhau Ra -Sơn Tùng MTP.