Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Dạy đàn Organ [Mẹo số 12]: Định hướng tốt nhất để đệm hát.