Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn Organ [Mẹo số 12]: Định hướng tốt nhất để đệm hát.