Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 2] Kỹ thuật chạy ngón tập 1 lúc dùng cả đời.