Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 2] Kỹ thuật chạy ngón tập 1 lúc dùng cả đời.