Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 5] Cách xử lý bài hát bằng Multipad, Ngắt trống tự do, Fin out.