Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 6] Cách bắt Tempo và Giọng nhanh nhất bằng TAP TEMPO và TRANSPOSE.