Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Dạy đàn organ - [Mẹo số 9]: Cữ giọng chuẩn khi đệm hát.