Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ - [Mẹo số 9]: Cữ giọng chuẩn khi đệm hát.