Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ[Mẹo 7] Kĩ thuật chạy tiếng đàn Tranh.