Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Lông nách, lông chân tay một đi không trở lại với chanh.