Chủ Nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2016

Lông nách, lông chân tay một đi không trở lại với chanh.