Chủ Nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2016

Ngạc nhiên với những ai có vết nằn ngón tay hình mắt phật, điều này có ý nghĩa gì?