Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Ngạc nhiên với những ai có vết nằn ngón tay hình mắt phật, điều này có ý nghĩa gì?