Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Những người tuyệt đối không nên ăn tỏi.