Chủ Nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2016

Những người tuyệt đối không được ăn mít.