Chủ Nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2016

Đường chỉ tay hình chữ M: Không là người giàu thì cũng rất tài.