Chủ Nhật, ngày 04 tháng 9 năm 2016

Cách cắt chai thủy tinh trong vòng chưa đầy một phút.