Chủ Nhật, ngày 04 tháng 9 năm 2016

Làm thế nào để có được ánh sáng khi nhà ban mất điện.