Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Dâm Dương Hoắc và Cà Tím (Cà Dái dê) bổ dương, chữa yếu sinh lý.