Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Sâu răng tự hết nhờ loại nước này.